IŠČEM

Dražbe

Priložnost, da kupujete ceneje! Bodite na tekočem o vseh aktualnih javnih dražbah:

vse dražbe na enem mestu
vsak dan sveže informacije

Zadeva Sodišče Datum dražbe
   
Koledar aktualnih dražb

Prikaz: 21 - 40 od 776 Nazaj Stran od 39 Naprej Razvrsti po:
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: I 154/2016
Zadeva: nepremičnine z ID znakom 1908-56-6, v naravi dvoetažno večsobno stanovanje št. 6 v leta 1995 zgrajeni poslovno stavnovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 21/a, Kamnik, pri čemer se večina stanovanja nahaja v prvem nadstropju, del - dve manjši spaln
Sodišče: Okrajno sodišče v Kamniku
Sodnik: Helena Mejač
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 9:15, soba št. 1 tega sodišča
Tožeče stranke:
Posojilica Bank eGen

Tožene stranke:
1. Saša Šanjič,
2. Anita Micek
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: In 146/2014 pristop I 345/2016
Zadeva: zaradi izterjave 30.315,09 EUR s pp , 145.051,58 EUR s pp
Sodišče: Okrajno sodišče v Murski Soboti
Sodnik: Klaudija Zadravec Ščančar
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 9:00, Slomškova ulica 21, razpravna dvorana 14
Tožeče stranke:
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Tožene stranke:
GEZA PUHAN, JULIJANA PUHAN
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: VL 93758/2014 Pristopljen: In 252/2015 I 1548/2016
Zadeva: I. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Eljana Romih
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 10:00, Cafova ulica 1, Maribor, R.D. M2 - medetaža
Tožeče stranke:
vodilne izvršilne zadeve VL 93758/2014 UPRA-STAN družba za storitve z nepremičninami, proizvodnja in trgovina d.o.o., Žolgarjeva ulica 017,Maribor, ki ga zastopa zak. zast. SIMON FLEISINGER, pristopljene izvršilne zadeve In 252/2015 Raiffeisenbank Eberndorf Reg. Gen. M. B. H., Bahnstraße 22, Eberndorf, ki ga zastopa zak. zast. Franz Riegel, , po odv. Odvetniška pisarna KOS, ŠTUMPFL IN PARTNERJI, d.o.o., Koroška cesta 014, Ravne na Koroškem, pristopljene izvršilne zadeve In 1548/2016 Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Maribor, zastopana po Državnem pravobranilstvu RS, Šubičeva 2, Ljubljana hipotekarnega upnka: – REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana (Z 27/2016)

Tožene stranke:
vodilne izvršilne zadeve VL 93758/2014 PRIMACOM, storitve in trgovina, d.o.o., Poljska cesta 016, Hoče pristopljene izvršilne zadeve In 252/2015 PRIMACOM, storitve in trgovina, d.o.o., Poljska cesta 16, Hoče; Blaž Postrak, Poljska cesta 16, Hoče, pristopljene izvršilne zadeve In 1548/2016 Blaž Postrak, Poljska cesta 16, Hoče
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: In 430/2013 (prej In 106/2012 pri Okrajnem sodišču v Lenartu) pristopljeni: In 1368/2013 In 276/2014 In 627/2014 In 943/2014 In 645/2015 (prej In 13/2015 pri Okrajnem sodišču v Lenartu) In 772/2015 (prej In 55/2015 pri Okrajnem sodišču v Lenartu) I 96/201
Zadeva: I. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Slavko Lauder
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 9:00, Cafova ulica 1, Maribor, R.D. M1 - medetaža
Tožeče stranke:
1. BOJAN LAKOŽIČ, Aškerčeva ulica 9, Maribor, ki ga zastopa odv. Tanja Kompara, Tyrševa 4, Maribor (In 430/2013)
2. GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ulica 39, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. - o.p., Tavčarjeva ul. 6, Ljubljana (In 1368/2013)
3. AGRONATURA d.o.o., Pesniški dvor 11, Pesnica pri Mariboru, ki ga zastopa odv. Simon Dolinšek, Partizanska 13a, Maribor (In 276/2014)
4. STANOVANJSKA ZADRUGA MARIBOR z.o.o., Krekova ulica 18, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Kac in odvetniki o.p., d.o.o., Partizanska c. 11, Maribor (In 627/2014)
5. SBERBANK banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna ZAMAN d.o.o., Trdinova ul. 4, Ljubljana (In 943/2014)
6. DINERS CLUB SLO finančno svetovanje, d.o.o., Ljubljana - v likvidaciji, Leskoškova cesta 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojan Župevec, Hrvatski trg, Ljubljana (In 645/2015)
7. ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selakovič o.p., d.o.o., Partizanska cesta 30, Maribor (In 772/2015)
8. TOMAŽ GAUBE, Mladinska ul. 2, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o., Vita Kraigherja 8, Maribor (I 96/2016) in zastavnih upnikov:
- dr. WOLFGANG FELSER, Neuwaldegger Strasse 41/4/4, Dunaj, Avstrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o. - o.p., Tavčarjeva ul. 6, Ljubljana
- AGRONATURA d.o.o., Pesniški Dvor 11, Pesnica pri Mariboru, ki ga zastopa odv. Simon Dolinšek, Partizanska 13a, Maribor
- REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Rep. Slovenije, Zunanji oddelek v Mariboru
- ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor

Tožene stranke:
- LEO IVANJKO, Leopoldhofweg 17/47, A-8160 Weiz, Avstrija, ki ga zastopa odv. Stanka Firm - Gavez, Trg svobode 3, Maribor
- ŠIME IVANJKO, Lorgerjeva ulica 5, Maribor (le v In 1368/2013), ki ga zastopa odv. Martina Geč, Heroja Bračiča 14, Maribor
- KLEMENTINA IHANEC, Prešernova ul. 34, Maribor (le v In 943/2014)
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: N 341/2016
Zadeva: Prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Karin Sbrizaj
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 13:00, Miklošičeva 10, razpravna dvorana št. 107
Tožeče stranke:
IRENA ŠKERBEC

Tožene stranke:
JASMINA VIRANT in HELENA MIKLAVIČ
Datum vpisa: 23.8.2017
Opravilna številka: In 1173/2013 in pristopi
Zadeva: Javna dražba nepremičnin v vrednosti 190.930,50 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Katja Stritih
Datum in lokacija dražbe: 27.9.2017 ob 13:00, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 6
Tožeče stranke:
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, ljubljana in drugi

Tožene stranke:
Saša Remec, Pot za Brdom 22, Ljubljana
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: VL 109617/2011
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: SIMONA ERLAČ - IZVRŠITELJICA
Datum in lokacija dražbe: 28.8.2017 ob 12:00, PRERADOVIČEVA ULICA 33, MARIBOR
Tožeče stranke:
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Tožene stranke:
LEŠČAK DAMJAN
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: VL 186254/2013
Zadeva: Prva javna dražba - 4.000,00 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Sodnik: Izvršiteljica Branka Horvat Zec
Datum in lokacija dražbe: 31.8.2017 ob 10:00, Spodnja Ložnica 46, Slovenska Bistrica
Tožeče stranke:
Kmetijska zadruga Rače z.o.o., ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žiger d.o.o.

Tožene stranke:
Franc Klinc
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 326/2016
Zadeva: javna dražba pri izvršitelju
Sodišče: Okrajno sodišče v Kopru
Datum in lokacija dražbe: 4.9.2017 ob 12:00, Kampel 90, Koper
Tožeče stranke:
PROSPERA D.O.O.

Tožene stranke:
ŠKERLIČ DEJAN
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: VL 72451/2015 in pristopna VL 12785/2016
Zadeva: druga javna dražba nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Brežicah
Sodnik: Sana Zevnik
Datum in lokacija dražbe: 18.9.2017 ob 11:00, soba št. 7, razpravna dvorana I, pritličje Okrajnega sodišča v Brežicah
Tožeče stranke:
UPNIK: DENIS d.o.o.,

Tožene stranke:
DOLŽNIK: LARISA NIKOLIĆ
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: In 24/2014
Zadeva: prva javna dražba nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Brežicah
Sodnik: Sana Zevnik
Datum in lokacija dražbe: 18.9.2017 ob 10:00, soba št. 7, razpravna dvorana I, pritličje Okrajnega sodišča v Brežicah
Tožeče stranke:
UPNIK: ROZALIJA PETAN

Tožene stranke:
DOLŽNIK: FRANC LONČARIČEK
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: VL 120985/2012
Zadeva: Dražbeni razglas - 1. javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Trebnjem
Datum in lokacija dražbe: 25.9.2017 ob 16:00, Gorenja vas pri Mirni 13, Mirna
Tožeče stranke:
Zavarovalnica Sava d.d. - regresi

Tožene stranke:
Branka Plemenič
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 227/2015
Zadeva: dražbeni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Sodnik: Mojca Lo Duca
Datum in lokacija dražbe: 25.9.2017 ob 10:00, soba 8, Adamičeva cesta 6
Tožeče stranke:
Upnik: JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS

Tožene stranke:
Dolžnik: JOŽE JERLAH
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: In 51/2008
Zadeva: dražbeni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Sodnik: Mojca Lo Duca
Datum in lokacija dražbe: 25.9.2017 ob 9:30, soba 8, Adamičeva cesta 6
Tožeče stranke:
Upnik: VLADIMIR BUČAR

Tožene stranke:
Dolžnik: dediči po pok.Ignaciju Kastelicu: Sašo Kastelic, Maja Kastelic, Ignacij Kastelic, Marija Turk, Igor Turk, Boštjan Kastelic
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: VL 94858/2010, VL 98610/2010, VL 153109/2009, VL 18320/2011, In 1/2012, In 12/2015, I 37/2016
Zadeva: 2. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 11:30, soba št. 4
Tožeče stranke:
1. NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
2. DELAVSKA HRANILNICA d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana,
3. EMILIJA ŠABEC, Matenja vas 6, Prestranek, 3. JAKOB FURLAN, Slap 63, Vipava,
4. SKB BANKA d.d., Ajdovščina 004, Ljubljana, zastavni upnik: KAREL SERINI, Pot na Ferjanko 12, Log pri Brezovici

Tožene stranke:
1. ROZALIJA SEDMAK, Koritnice 25/a, Knežak in
2. Avtoprevozništvo Sedmak, ALEKSANDER SEDMAK
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: In 16/2015, pristop I 77/2016
Zadeva: 2. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 10:00, soba št. 4
Tožeče stranke:
1. DAVID ANDREW MCDOWELL ZOR, Ulica Hermana Potočnika 37, Ljubljana,
2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 020, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Ferrarska ulica 005B,Koper - Capodistria

Tožene stranke:
FADIL FAZLIJA, Jurčičeva ulica 11, Ilirska Bistrica
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 44/2016
Zadeva: 2. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 9:30, soba št. 4
Tožeče stranke:
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Ferrarska ulica 005B, Koper - Capodistria zastavni upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana

Tožene stranke:
ASMAN SELMANI, ERICH-FRIED-WEG 4/1, LINZ
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 22/2016, pristop I 23/2016
Zadeva: 2. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 9:00, soba št. 4
Tožeče stranke:
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana zastavni upniki: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana FINOR LEASING d.o.o., Pristaniška ulica 14, Koper NOVA OLIMPIJA, trgovska družba d.o.o., Obrtniška ulica 28, Koper AUTOCOMMERCE trgovina z vozili in deli, vzdrževanje motornih vozil d.o.o., Baragova ulica 5, Ljubljana REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (opr. št. Z 4/2015)

Tožene stranke:
EUROMODE IN, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Starod 58,Podgrad
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 18/2013
Zadeva: 1. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 10:30, soba št. 4
Tožeče stranke:
PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., Ljubljanska cesta 3, Koper - Capodistria

Tožene stranke:
TOMAŽ MUHA, Kilovče 6, Prem
Datum vpisa: 22.8.2017
Opravilna številka: I 5/2016
Zadeva: 1. prodajni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
Sodnik: Aleksandra Mirc Gombač
Datum in lokacija dražbe: 26.9.2017 ob 11:45, soba št. 4
Tožeče stranke:
RAIFFEISENBANK EBERNDORF Gen.m.b.H, Bahnstrasse 22, Eberndorf, Avstrija

Tožene stranke:
JOŽE BOŽIČ,Qellenstrasse 6, Ebenthal, Avstrija

Vir: Sodstvo Republike Slovenije
Prikaz: 21 - 40 od 776 Nazaj Stran od 39 Naprej Razvrsti po:

ZADNJE NOVICE

Objavljeni so novi finančni podatki za leto 2016.
PREBERITE VEČ
Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
PREBERITE VEČ
Med prvimi objavljamo nove finančne podatke za poslovno leto 2015.
PREBERITE VEČ 
 
Zapri E-obveščanje o novostih
E-obveščanje o novostih
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.
Vaš e-mail:
Uspešno ste se naročili na obveščanje