IŠČEM

Dražbe

Priložnost, da kupujete ceneje! Bodite na tekočem o vseh aktualnih javnih dražbah:

vse dražbe na enem mestu
vsak dan sveže informacije

Zadeva Sodišče Datum dražbe
   
Koledar aktualnih dražb

Prikaz: 21 - 40 od 877 Nazaj Stran od 44 Naprej Razvrsti po:
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 53182/2016
Zadeva: Rubež premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 14:00, Rozmanova ulica 9, 1000 Ljubljana
Tožeče stranke:
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Tožene stranke:
Sebastijan Baar
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 09/79214
Zadeva: Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Izvršitelj Goran Ivkovič
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 14:15, Babno 4 a, 3000 Celje;
Tožeče stranke:
Upnik: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., ki ga zstopa odv. Polona Križaj Krajnik;

Tožene stranke:
Dolžnik: Vrenko Gregor;
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 16/91928
Zadeva: Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Izvršitelj Goran Ivkovič
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 14:30, Oblakova ulica 14, 3000 Celje
Tožeče stranke:
Upnik: Telekom Slovenije d.d.

Tožene stranke:
Dolžnik: Manfreda Boris;
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 16/19395
Zadeva: Predmet prodaje so zarubljeni predmeti dolžnika;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Izvršitelj Goran Ivkovič
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 14:00, Mariborska cesta 086, 3000 Celje;
Tožeče stranke:
Upnik: S-Generali d.d., ki ga zastopa odv. Jure Ivančič;

Tožene stranke:
Dolžnik: Saturn 33, Storitve d.o.o.;
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 216/2016 (v zvezi z I 217/2016)
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 12:15, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 21, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnik: IGOR FILIPIČ, Ključarovci pri Ljutomeru 4, Križevci pri Ljutomeru
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 188/2016
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 12:00, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, Dunajska cesta 21, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnik: JANEZ VRBNJAK, Lomanoše 30, Gornja Radgona
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 146/2016
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 11:45, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: SKB BANKA D.D., LJUBLJANA, AJDOVŠČINA 4, LJUBLJANA

Tožene stranke:
Dolžnik: ELISSA MOHAMED LAISSANI, Kidričeva ulica 75, Ljutomer
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 97/2016
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 10:00, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnik: BRANKO MAGDIČ, Kopališka cesta 10, Radovljica
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: In 102/2015
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 9:30, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: RAP - RAIFFEISEN LEASING, družba za finančno posredništvo in svetovanje ter trgovino d.o.o., Komenskega ulica 12, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnik: KLEMENT BOŠTJAN, Fulneška ulica 2, Ljutomer
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: In 36/2015 (v zvezi z In 64/2015)
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 9:00, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: LOGAR CIRIL, ODVETNIK, Miklošičev trg 2, Ljutomer

Tožene stranke:
Dolžnik: JANEZ KOCBEK, Cven 80 a, Ljutomer
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 64/2016
Zadeva: prodaja nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljutomeru
Sodnik: Oton Nemec
Datum in lokacija dražbe: 21.4.2017 ob 8:30, razpravna dvorana 105/I
Tožeče stranke:
Upnik: BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnika:
1. FELIKS VERBOŠT, Lokavci 26, Sp. Ivanjci in
2. OLGA KOCUVAN, Ul. dr. Antona Korošca 19, Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: In 976/2008-60 in pristopi
Zadeva: Javna dražba nepremičnin v vrednosti 15.200,00 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Sabina Kač
Datum in lokacija dražbe: 24.4.2017 ob 11:00, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 115
Tožeče stranke:
DDM Invest VII AG, Schochenmühlestrasse 4, CH-6340 Baar, Švica in drugi

Tožene stranke:
Stanislava Janežič, Jerinov grič 38, Vrhnika
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 162495/2013
Zadeva: dražbeni razglas 2. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče na Jesenicah
Datum in lokacija dražbe: 24.4.2017 ob 13:30, Borovška cesta 72, Kranjska Gora
Tožeče stranke:
SI.MOBIL D.D.

Tožene stranke:
PATRIKO D.O.O.
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 154600/2015
Zadeva: dražbeni razglas 2. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče na Jesenicah
Datum in lokacija dražbe: 24.4.2017 ob 12:30, Ulica prvoborca 6, Jesenice
Tožeče stranke:
ZAVAROVALNICA SAVA D.D.-regresi

Tožene stranke:
DAMJAN VAJDEC
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 163632/2015
Zadeva: dražbeni razglas 2. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče na Jesenicah
Datum in lokacija dražbe: 24.4.2017 ob 13:00, cesta Viktorja Svetina 3A, Jesenice
Tožeče stranke:
ZAVAROVALNICA SAVA D.D.-premije

Tožene stranke:
PRO-TLAK D.O.O.
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 28943/2008
Zadeva: Rubež premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Datum in lokacija dražbe: 25.4.2017 ob 13:30, Ljubljanska cesta 85, 1230 Domžale
Tožeče stranke:
Vzajemna d.v.z.

Tožene stranke:
Sauda Mahić
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: VL 1416/2015-32
Zadeva: Javna dražba nepremičnin v vrednosti 16.500,00 EUR in 14.800,00 eur
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Alenka Gabrovšek Prešeren
Datum in lokacija dražbe: 25.4.2017 ob 9:30, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 6
Tožeče stranke:
Zavarovalnica Sava, Cankarjeva ulica 3, Maribor (prej ZAVAROVALNICA TILIA d.d.), Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, Seidlova cesta 5,, Novo mesto-dostava)

Tožene stranke:
Matjaž Svet, Praprotnica 16, Mirna
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: 0052 In 636/2014
Zadeva: I. Prvo javno dražbo za prodajo nepremičnine: - posamezni del št. 24 v stavbi št. 1351 k.o. 1074 - Sp. Hudinja, v vrednosti 51.000,00 EUR.
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Mateja Grabrijan
Datum in lokacija dražbe: 26.4.2017 ob 9:30, Ljubljanska cesta 1a, Celje
Tožeče stranke:
Upnik:
1. KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 007, Celje,
2. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju;
3. VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o., Celje, ki ga zastopa Rok Fink, odvetnik v Celju.

Tožene stranke:
Dolžnik: MIROSLAV KENJALO, Novi trg 7, Celje.
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: 00 52 Vl 23184/2013
Zadeva: Predmet prodaje je 100 % poslovni delež,vrednost 22.000,00 EUR;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Mateja Grabrijan
Datum in lokacija dražbe: 26.4.2017 ob 9:00, Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II.
Tožeče stranke:
Upnik: ABANKA d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana,

Tožene stranke:
Dolžnik: ŠTEFAN TERŽAN, Primož pri Šentjurju 53, Šentjur,
Datum vpisa: 22.3.2017
Opravilna številka: I 154/2016
Zadeva: nepremičnine z ID znakom dela stavbe 1908-56-6, v naravi dvoetažno, večsobno stanovanje št. 6 v leta 1995 zgrajeni poslovno stanovanjski stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 21/a, Kamnik, pri čemer se večina stanovanja nahaja v prvem nadstropju, del-dve ma
Sodišče: Okrajno sodišče v Kamniku
Sodnik: Helena Mejač
Datum in lokacija dražbe: 26.4.2017 ob 9:45, soba št. 1 tega sodišča
Tožeče stranke:
Posojilnica Bank eGen

Tožene stranke:
1. Saša Šanjič
2. Anita Micek

Vir: Sodstvo Republike Slovenije
Prikaz: 21 - 40 od 877 Nazaj Stran od 44 Naprej Razvrsti po:ZADNJE NOVICE

Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
PREBERITE VEČ
Med prvimi objavljamo nove finančne podatke za poslovno leto 2015.
PREBERITE VEČ

Dobrodošla novost za upnika, katerega dolžnik ima odprt račun v tujini. Če ima dolžnik račun odprt v katerikoli državi, ki je članica Evropske unije, lahko upnik na tamkajšnje dolžnikovo premoženje da izvršbo.

PREBERITE VEČ 
 
Zapri E-obveščanje o novostih
E-obveščanje o novostih
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.
Vaš e-mail:
Uspešno ste se naročili na obveščanje