IŠČEM

Dražbe

Priložnost, da kupujete ceneje! Bodite na tekočem o vseh aktualnih javnih dražbah:

vse dražbe na enem mestu
vsak dan sveže informacije

Zadeva Sodišče Datum dražbe
   
Koledar aktualnih dražb

Prikaz: 21 - 40 od 414 Nazaj Stran od 21 Naprej Razvrsti po:
Datum vpisa: 11.12.2018
Opravilna številka: VL 83663/2011
Zadeva: Prva javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Novem mestu
Datum in lokacija dražbe: 15.1.2019 ob 14:00, Skrovnik 2, Tržišče
Tožeče stranke:
Upnik: ZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Tožene stranke:
Dolžnik: KLAVDIJA PIRNAT
Datum vpisa: 11.12.2018
Opravilna številka: VL 13/28803
Zadeva: Dražbeni razglas
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
Sodnik: izvršitelj Goran Ivković
Datum in lokacija dražbe: 15.1.2019 ob 13:00, TRG SVOBODE 15, 2390 Ravne na Koroškem
Tožeče stranke:
Zavarovalnica Sava d.d. - regresi

Tožene stranke:
Hafner Zdenka
Datum vpisa: 11.12.2018
Opravilna številka: In 211/2015
Zadeva: zaradi izterjave 71.960,69 EUR s pp
Sodišče: Okrajno sodišče v Murski Soboti
Sodnik: Natalija Lebar
Datum in lokacija dražbe: 15.1.2019 ob 8:45, Slomškova ulica, razpravna dvorana 25
Tožeče stranke:
REPUBLIKA SLOVENIJA, Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Murski Soboti

Tožene stranke:
Renato Zver
Datum vpisa: 11.12.2018
Opravilna številka: I 717/2017
Zadeva: zaradi izterjave 28.405,69 EUR s pp
Sodišče: Okrajno sodišče v Murski Soboti
Sodnik: Natalija Lebar
Datum in lokacija dražbe: 15.1.2019 ob 9:30, Slomškova ul. 21, razpravna dvorana 25
Tožeče stranke:
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Murski Soboti

Tožene stranke:
MIRAN MAGDIČ, Gančani 178, Beltinci
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: I 123/2017
Zadeva: Oklic javne dražbe
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Sodnik: Branka Doberšek Keršič
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 9:00, na naslovu Mestni trg 6, Slovenske Konjice, razpravna dvorana 15/II
Tožeče stranke:
EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

Tožene stranke:
Aleksander Ovtar
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: I 415/2016
Zadeva: Dražba nepremičnine v vrednosti 81.865,00 EUR.
Sodišče: Okrajno sodišče v Domžalah
Sodnik: Mateja Jerak
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 11:00, Ljubljanska cesta 76, razpravna dvorana 3/I
Tožeče stranke:
RADOSLAV NARIĆ, Potočnikova ulica 27, Domžale, ki ga zastopa Bojan Makovec, odvetnik v Domžalah

Tožene stranke:
VUKOSAVA NARIĆ, Prešernova cesta 45, Domžale, ki jo zastopa Odvetniška družba Tatjana Markelj o.p. - d.o.o. v Domžalah
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: I 2735/2007
Zadeva: Dražbeni razglas
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Izvršitelj Ivković Goran
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 13:00, Štrihovec 57, Šentilj v Slovenskih goricah
Tožeče stranke:
Zavarovalnica Sava d.d.

Tožene stranke:
Brus Tina
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: VL 57935/2012
Zadeva: Dražbeni razglas
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Izvršitelj Ivković Goran
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 13:30, Sladki vrh 4, Sladki Vrh
Tožeče stranke:
Zavarovalnica Sava d.d.

Tožene stranke:
Germ Gregor
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: 0085 I 91/2017
Zadeva: I. Predmet prodaje je 1/1 celote nepremičnine: - posamezni del št. 26, v stavbi št. 2601, k.o. 1075 – Ostrožno, kar predstavlja poslovni prostor, v vrednosti 65.300,00 EUR.
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Mara Moravek
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 9:30, Ljubljanska cesta 1a, Celje
Tožeče stranke:
Upnik:
1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 021, Ljubljana;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Celju, Prešernova ulica 27, Celje.

Tožene stranke:
Dolžnik: SLAVKO DJAKOVIĆ, Kraigherjeva ulica 6, Celje, ki ga zastopa LEVEC IVAN - ODVETNIK, Prešernova ulica 023, Celje.
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: I 228/2016
Zadeva: 1. javna dražba - predmet prodaje so nepremičnine razvidne iz odredbe o prodaji
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 11:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
Gorenjska banka d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj in upnik v pristopni zadevi

Tožene stranke:
1. Marta Poljanšek Zupan, Lekarna Bled, Ljubljanska cesta 4, Bled
2. Janez Zupan, Musheireb, Regency Residence 1, Room Nr. 401, QA Doha Katar
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: I 228/2016
Zadeva: 2.javna dražba - predmet prodaje so nepremičnine razvidne iz odredbe o prodaji
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 10:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
Gorenjska banka d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj

Tožene stranke:
1.Marta Poljanšek Zupan, Lekarna Bled, Ljubljanska cesta 4, Bled
2.Janez Zupan, Musheireb, Regency Residence 1, Room Nr. 401, QA Doha Katar
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: 0052 In 606/2011 ,pristopi VL 88761/2014 idr.
Zadeva: Predmet prodaje je nepremičnina posamezni del št. 8, v stavbi št. 2814 k.o.1074 Sp.Hudinja; vrednost 50.045,00 EUR;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Mara Moravek
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 9:00, Ljubljanska c. 1 a, Celje , soba 200/II.
Tožeče stranke:
Upnik:
1. RAIFFESENBANK BLEIBURG reg.Gen.m.b.H., 10.-Oktober-Platu 13, Bleiburg, ki ga zastopa DR. ROLAND GRILC - RECHTSANWALT, Komenskega ulica 012, Ljubljana idr.;

Tožene stranke:
Dolžnik:
1.Drago Sotošek, Kapla 16a , Tabor-neznanega prebivališča, ki ga zastopa začasna zastopnica Ferme Andreja - odvetnica, Ljubljanska c. 6, Celje in
2. hipotekarni dolžnik: Mestna občina Celje, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri, Trubarjeva ul. 21, Laško;
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: In 74/2013, In 9/2015
Zadeva: Dražba nepremičnine v vrednosti za nepremičnino: - ID znak: 1938-797/17-0 … 183.400,00 EUR, - ID znak: 1938-797/22-0 … 4.550,00 EUR, - ID znak: 1938-797/21-0 … 50.750 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Domžalah
Sodnik: Mateja Jerak
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 10:00, Ljubljanska cesta 76, razpravna dvorana 3/I
Tožeče stranke:
1. PATRICIA KOMPARE, Liparjeva cesta 24 Mengeš,
2. LARISSA KOMPARE, Liparjeva cesta 24, Mengeš,
3. ADRIANA KOMPARE, Liparjeva cesta 24, Mengeš,
4. VOLKSBANK KÄRNTEN SÜD e. Gen., Hauptplatz 6 0, 9170 Ferlach, Avstrija, ki ga zastopa Odvetniška družba Pirnat Kovačič Škofič o.p., d.o.o. v Ljubljani

Tožene stranke:
MATEJ KOMPARE, Janševa ulica 3, Mengeš
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: VL 54133/2010 - razdelitveni narok
Zadeva: izterjave zneska 5.716,11 EUR s pp
Sodišče: Okrajno sodišče v Ormožu
Sodnik: Smiljan Drevenšek
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 8:30, soba št. 7 - pritličje Okrajnega sodišča v Ormožu
Tožeče stranke:
Nova ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, p. Ljubljana

Tožene stranke:
Ivan Kukec, Pavlovci 21a, p. Ormož
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: VL 57238/2018
Zadeva: Prva javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Kamniku
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 9:00, Zikova 1, 1241 Kamnik
Tožeče stranke:
Heker upravljanje in storitve d.o.o.

Tožene stranke:
Kočan Mahmud
Datum vpisa: 10.12.2018
Opravilna številka: In 43/2015 in pristopljeni spisi VL 78585/2016, VL 92582/2016, VL 19685/2017, VL 20767/2017
Zadeva: Oklic javne dražbe
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
Sodnik: Branka Doberšek Keršič
Datum in lokacija dražbe: 14.1.2019 ob 8:30, na naslovu Mestni trg 6, Slovenske Konjice, razpravna dvorana 15/II
Tožeče stranke:
Posojilnica bank eGen, Zavarovalnica Triglav d.d.,

Tožene stranke:
Marjana Poklič, Rudolf Poklič
Datum vpisa: 8.12.2018
Opravilna številka: VL 11971/2017
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Datum in lokacija dražbe: 12.12.2018 ob 9:00, DOBRAVA PRI STIČNI 22, IVANČNA GORICA
Tožeče stranke:
UPNIK: VPŠ ERUDIO

Tožene stranke:
DOLŽNIK: KRESE TJAŽ
Datum vpisa: 8.12.2018
Opravilna številka: VL 24852/2018
Zadeva: dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Krškem
Datum in lokacija dražbe: 27.12.2018 ob 9:00, Mali Podlog 14, Leskovec pri Krškem
Tožeče stranke:
Semina d.o.o.

Tožene stranke:
Menič Martin
Datum vpisa: 8.12.2018
Opravilna številka: VL 50288/2014 in VL 147289/2015
Zadeva: Prva javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Novem mestu
Datum in lokacija dražbe: 27.12.2018 ob 15:00, Dantejeva ulica 29, Piran
Tožeče stranke:
Upnik: ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., KOMUNALA NOVOMESTO d.o.o.

Tožene stranke:
Dolžnik: DARJA KVAS
Datum vpisa: 8.12.2018
Opravilna številka: In 1222/2005 in pristopi
Zadeva: Javna dražba nepremičnin v vrednosti 45.650,00 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Tatjana Kukanja
Datum in lokacija dražbe: 7.1.2019 ob 9:30, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 6
Tožeče stranke:
SNAGA D.O.O. in drugi

Tožene stranke:
RADOMIR BOBIĆ in drugi

Vir: Sodstvo Republike Slovenije
Prikaz: 21 - 40 od 414 Nazaj Stran od 21 Naprej Razvrsti po:

ZADNJE NOVICE

Objavljeni so novi finančni podatki za leto 2017.
PREBERITE VEČ
Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
PREBERITE VEČ

Dobrodošla novost za upnika, katerega dolžnik ima odprt račun v tujini. Če ima dolžnik račun odprt v katerikoli državi, ki je članica Evropske unije, lahko upnik na tamkajšnje dolžnikovo premoženje da izvršbo.

PREBERITE VEČ 
 
Zapri E-obveščanje o novostih
E-obveščanje o novostih
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.
Vaš e-mail:
Uspešno ste se naročili na obveščanje