IŠČEM

Dražbe

Priložnost, da kupujete ceneje! Bodite na tekočem o vseh aktualnih javnih dražbah:

vse dražbe na enem mestu
vsak dan sveže informacije

Zadeva Sodišče Datum dražbe
   
Koledar aktualnih dražb

Prikaz: 1 - 20 od 844 Nazaj Stran od 43 Naprej Razvrsti po:
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 156/2013 s pristopi VL 155577/2013, VL 164171/2013
Zadeva: dražbeni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Sodnik: Mojca Lo Duca
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:00, soba 8, Adamičeva cesta 6
Tožeče stranke:
Upnik: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., LEDAVA INVESTICIJE d.o.o.

Tožene stranke:
Dolžnik: ŠTEFAN KASTELIC s.p., MARIJA KASTELIC
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 101/2014
Zadeva: dražbeni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Sodnik: Mojca Lo Duca
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:00, soba 8, Adamičeva cesta 6
Tožeče stranke:
Upnik: DDM INVEST VII AG

Tožene stranke:
Dolžnik: SANDRA TOMŠIČ
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 179502/2010 s pristopi In 125/2013
Zadeva: dražbeni narok
Sodišče: Okrajno sodišče v Grosupljem
Sodnik: Mojca Lo Duca
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:30, soba 8, Adamičeva cesta 6
Tožeče stranke:
Upnik: PORSCHE KREDIT IN LEASING SLO d.o.o., SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o.

Tožene stranke:
Dolžnik: BOŠTJAN GERDEN, BOJAN GERDEN
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 92110/2015
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: GORAN IVKOVIĆ - IZVRŠITELJ
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 15:00, VUKOVSKI DOL 49, JARENINA
Tožeče stranke:
ZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Tožene stranke:
VRBNJAK BLAŽ
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 126/2015
Zadeva: 1.javna dražba - predmet prodaje so nepremičnine v k.o. 2156 Radovljica
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 11:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 4, Maribor in upnik v pristopni zadevi

Tožene stranke:
1.SIMP, Proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Radovljica,
2.SIMP d.o.o., Triglavska cesta 1, Radovljica in
3. Sabina Šiftar Bohinec, Triglavska cesta 1, Radovljica,
4. Iztok Bohinec, Triglavska cesta 1, Radovljica
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 72/2012
Zadeva: 2.javna dražba - predmet prodaje so nepremičnine razvidne iz odredbe o prodaji
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 13:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, Ljubljana in upniki v pristopnih zadevah

Tožene stranke:
1.Rok Stare, Za gradom 2, Bled,
2. Ana Stare, Za gradom 2, Bled
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 115658/2015
Zadeva: I. JAVNA DRAŽBA
Sodišče: Okrajno sodišče v Lenartu
Sodnik: Izvršitelj Ivković Goran
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 14:00, Cvetlična ulica 7, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Tožeče stranke:
Upnik: Telekom Slovenije d.d.,

Tožene stranke:
Dolžnik: Unuk Marjana
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 42047/2016
Zadeva: 1. DRAŽBA - nepremičnina - ID znak 1002 39/6,
Sodišče: Okrajno sodišče v Žalcu
Sodnik: Mateja Kreča
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:00, Soba 5/I
Tožeče stranke:
Upnik: ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva ulica 2A, Celje,

Tožene stranke:
Dolžnik: Rafael ŠTAJNER, Kasaze 84, Petrovče,
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 145952/2015
Zadeva: odredba o prodaji na 1. javni dražbi
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Antonija Matevžič
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:00, Cafova ulica 1, Maribor, R.D. M2 - medetaža
Tožeče stranke:
Raiffeisenbank Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, ki ga zastopa HORVAT IGNAC -ODVETNIK, Ulica Staneta Rozmana 010, Murska Sobota

Tožene stranke:
TAMARA ANDREJA TOVORNIK, Bevkova 6, Ajdovščina
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 170/2014 delni pristop In 171/2014, In 173/2014
Zadeva: zaradi izterjave 820,00 EUR s pp, 1.000,00 EUR s pp, 44.235,35 EUR s pp
Sodišče: Okrajno sodišče v Murski Soboti
Sodnik: Dragica Kolenc
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 8:45, Slomškova ulica 21, razpravna dvorana 26
Tožeče stranke:
PROTECT GL d.o.o. - v stečaju, B2 KAPITAL, poslovne sotritve d.o.o., DELAVSKA HRANILNICA d.d.

Tožene stranke:
VID FRANC MIHEVC MIHEVC FRANC,DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 24/2013
Zadeva: Nepremičnine z ID znakom: - parcela 1653 29/3, last dolžnika do celote, - parcela 1653 544/4, last dolžnika do celote, - parcela 1654 *14, last dolžnika do celote, - parcela 1654 16, last dolžnika do celote, - parcela 1654 18, last dolžnika do celote,
Sodišče: Okrajno sodišče v Cerknici
Sodnik: Liljana Petkovšek
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:30, Soba št. 15 tukajšnjega sodišča
Tožeče stranke:
Upnik: BORIS MULC

Tožene stranke:
Dolžnik: PETER ŠIVEC
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 3/2013
Zadeva: Nepremičnina z ID znakom: del stavbe 1676-2110-10, s pripadajočimi pravicami na splošnih skupnih in posebnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini
Sodišče: Okrajno sodišče v Cerknici
Sodnik: Liljana Petkovšek
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:00, Soba št. 15 tukajšnjega sodišča
Tožeče stranke:
Upnik:
1. LEDAVA, investicije, d. o. o.
2. DJD inženiring, gradbeništvo in tehnično svetovanje, d. o. o.

Tožene stranke:
Dolžnik: NEPREMIČNINE ORKUS, družba za poslovanje z nepremičninami, d. o. o. Zastavni dolžnik: GVO-NOVA inženiring, d. o. o.
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: I 42/2016
Zadeva: 2.javna dražba - predmet prodaje so nepremičnine razvidne iz odredbe o prodaji
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
MF, Finančna uprava RS, Finančni urad Kranj, Koroška cesta 21, Kranj

Tožene stranke:
Bobič Janez, Finžgarjeva ulica 31, Lesce
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 710/2012-47
Zadeva: Javna dražba nepremičnin v vrednosti 26.116,00 EUR in 14.310,00
Sodišče: Okrajno sodišče v Ljubljani
Sodnik: Katja Stritih
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:00, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 6
Tožeče stranke:
Jože Škerjanc, Ižanska cesta 77, Ljubljana

Tožene stranke:
Martin Grbenc, Male lašče 27, Velike Lašče
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 137/2013
Zadeva: dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Krškem
Sodnik: Milena Ahačič Pirc
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 13:00, v sobi 102, I. nadstropje
Tožeče stranke:
Nova družba

Tožene stranke:
Bojan Radi
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 137230/2009
Zadeva: I. javna dražba premičnin v skupni vrednosti 1.850,00 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Sodnik: Izvršitelj Denis Paternost
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:30, Trg svobode 4, Slovenska Bistrica
Tožeče stranke:
Prospera d.o.o.

Tožene stranke:
Poštrak (prek Škafar) Ksenija
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 33836/2015
Zadeva: II. javna dražba premičnin v vrednosti 520,00 EUR
Sodišče: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Sodnik: Izvršitelj Denis Paternost
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 10:50, Zgornja Bistrica 69, Slovenska Bistrica
Tožeče stranke:
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Tožene stranke:
Potočnica, gostinske storitve d.o.o., Slovenska Bistrica
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: In 22/2013
Zadeva: parc. 2382/101 k.o. 1676 Cerknica - dolžničin solastniški delež do 1/2
Sodišče: Okrajno sodišče v Cerknici
Sodnik: Liljana Petkovšek
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 9:00, soba št. 15 tukajšnjega sodišča
Tožeče stranke:
upnik: Unichem d.o.o. zastavni upnik: Deželna banka Slovenije d.d.

Tožene stranke:
dolžnik: Jelka Lekše
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 21723/2016
Zadeva: I. JAVNA DRAŽBA
Sodišče: Okrajno sodišče v Lenartu
Sodnik: izvršitelj Denis Paternost
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 13:00, Spodnji Gasteraj 40, 2223 Jurovski dol
Tožeče stranke:
Upnik: Plineks, Avtoplinski sistemi, d.o.o.

Tožene stranke:
Dolžnik: Zavernik Kristijan
Datum vpisa: 20.2.2017
Opravilna številka: VL 128165/2015
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: DENIS PATERNOST - IZVRŠITELJ
Datum in lokacija dražbe: 22.3.2017 ob 11:00, PEKEL 27, PESNICA PRI MARIBORU
Tožeče stranke:
SKB BANKA D.D.

Tožene stranke:
BOHINEC ALEKSANDER

Vir: Sodstvo Republike Slovenije
Prikaz: 1 - 20 od 844 Nazaj Stran od 43 Naprej Razvrsti po:ZADNJE NOVICE

Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
PREBERITE VEČ
Med prvimi objavljamo nove finančne podatke za poslovno leto 2015.
PREBERITE VEČ

Dobrodošla novost za upnika, katerega dolžnik ima odprt račun v tujini. Če ima dolžnik račun odprt v katerikoli državi, ki je članica Evropske unije, lahko upnik na tamkajšnje dolžnikovo premoženje da izvršbo.

PREBERITE VEČ 
 
Zapri E-obveščanje o novostih
E-obveščanje o novostih
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.
Vaš e-mail:
Uspešno ste se naročili na obveščanje