IŠČEM

Dražbe

Priložnost, da kupujete ceneje! Bodite na tekočem o vseh aktualnih javnih dražbah:

vse dražbe na enem mestu
vsak dan sveže informacije

Zadeva Sodišče Datum dražbe
   
Koledar aktualnih dražb

Prikaz: 1 - 20 od 506 Nazaj Stran od 26 Naprej Razvrsti po:
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 64/2020
Zadeva: I. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Ksenija Damjan
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 14:00, Cafova ulica 1, razpravna dvorana M1 - medetaža
Tožeče stranke:
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20,Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, vodilna zadeva I 64/2020), ter zastavnih upnikov:
1. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 6.996,15 EUR s pripadki (sklep Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 74/2003 z dne 14. 4. 2003, sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 614/2006 z dne 11. 10. 2006),
2. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 38.517,91 EUR s pripadki (sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 1006/2009 z dne 16. 11. 2009),
3. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 49.313,42 EUR s pripadki (sklep Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 355/2014 z dne 2. 10. 2014),
4. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja
5.888,68 EUR s pripadki (sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. In 851/2014 z dne 17. 10. 2014), 5. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 39.501,88 EUR s pripadki (sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 1490/2016 z dne 27. 9. 2016),
6. zastavnega upnika: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, zaradi zavarovanja 479,80 EUR s pripadki (sklep Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 344/2017 z dne
7. 9. 2017), 7. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 39.501,88 EUR s pripadki (sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 1490/2016 z dne 27. 9. 2016),
8. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 479,80 EUR s pripadki (sklep Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Z 344/2017 z dne 7.
9. 2017), 9. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, zaradi zavarovanja 23.894,25 EUR s pripadki (sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I 381/2018 z dne 8. 3. 2018)

Tožene stranke:
BRANKO HELBINK, Vrunčeva ulica 21.Limbuš
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: Vodilna opr. št.: I 1054/2019 Pristopi: I 2349/2019
Zadeva: I. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: Ksenija Damjan
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 9:00, Cafova ulica 1, razpravna dvorana M1 - medetaža
Tožeče stranke:
1. upnika: BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. TUŠEK ALEKSANDER – ODVETNIK, Jurovska cesta 17, Lenart v Slov. Goricah (vodilna zadeva I 1054/2019),
2. upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa, DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor(pristopna zadeva I 2349/2019), ter zastavnih upnikov: 1. zastavnega upnika: BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana (notarski zapis opr. št. SV 1026/2008 z dne 10. 6. 2008 in notarski zapis opr. št. SV 1471/2012 z dne 30. 10. 2012 ), zaradi zavarovanja 45.000,00 EUR s pripadki, 2. zastavnega upnika: NINA KRAMBERGER, Strossmayerjeva ulica 32B, Maribor (notarski zapis opr. št. SV 321/2018), zaradi zavarovanja 12.700,00 EUR s pripadki,
3. zastavnega upnika: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa DRŽAVNO ODVETNIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE, Zunanji oddelek v Mariboru, Ulica škofa Maksimiljana Držečnika 6, Maribor (sklepi o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru Z 350/2018 z dne 10. 10. 2018, Z 296/2019 z dne 5. 9. 2019), zaradi zavarovanja 6.309,49 EUR s pripadki,
4.770,06 EUR s pripadki

Tožene stranke:
MITJA JAVORNIK, Kresnica 19 A, Šentilj v Slovenskih goricah
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: VL 58064/2014
Zadeva: 2.javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Radovljici
Sodnik: Pavlina Drmota
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 11:00, soba št. 17
Tožeče stranke:
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo d.o.o., Arja vas 92, Petrovče

Tožene stranke:
Iztok Bohinec, Triglavska c. 1, Radovljica
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: VL 107625/2017
Zadeva: 1. JD premičnin, razvidnih iz Dražbenega razglasa z dne 15. 7. 2020
Sodišče: Okrajno sodišče v Litiji
Sodnik: .....
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 10:00, na naslovu Ul. solidarnosti 4, Litija
Tožeče stranke:
Telemach d. o. o.

Tožene stranke:
Damjan Dolić
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: 00 85 In 411/2015
Zadeva: Predmet prodajeje 1/2 celote nepremičnine parc. št. 327/0 k.o.1051 Verpete;
Sodišče: Okrajno sodišče v Celju
Sodnik: Okrajna sodnica svétnica Mara Moravek
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 9:00, Ljubljanska c. 1 a, Celje 3000, soba 200/II.
Tožeče stranke:
Upnik: Boško Đokič, Šalek 90, Velenje, ki ga zastopa Jurij Preložnik, odvetnik v Celju;

Tožene stranke:
Dolžnica: Tea Bezenšek, Bezenškovo bukovje 27, Frankolovo, ki ga zastopa Andrej Švencbir, odvetnik v Celju;
Datum vpisa: 3.8.2020
PREKLICANO
Opravilna številka: VL 73194/2015
Zadeva: Dražbeni razglas - 1. javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Trebnjem
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 10:30, Rožni vrh 9, Trebnje
Tožeče stranke:
Telemach d.o.o.

Tožene stranke:
Podpadec Lenka
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: VL 109499/2019
Zadeva: Dražbeni razglas - 1. javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Trebnjem
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 10:00, Lunačkova ulica 23, Mirna
Tožeče stranke:
A1 Slovenija d.d.

Tožene stranke:
Linić Alma
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 78/2016 s pristopi
Zadeva: I. javna dražba nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Novem mestu
Sodnik: Jerica Grden
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 13:00, soba 69 tega sodišča
Tožeče stranke:
Upnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska cesta 021, Ljubljana

Tožene stranke:
Dolžnik: Marjan Kos, Ulica Slavka Gruma 124, Novo mesto - dostava
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 453/2019 s pristopom
Zadeva: I. javna dražba nepremičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Novem mestu
Sodnik: Jerica Grden
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 10:30, soba 69 tega sodišča
Tožeče stranke:
Upnik: JANEZ VRTAČIČ, GORENJA GOMILA 25, Šentjernej, ki ga zastopa odv. TADEJA ŽIBRED - ODVETNICA, Vrhovčeva ulica 014, Novo mesto

Tožene stranke:
Dolžnik: MARKO LENART, ŠOLSKA ULICA 14, Novo mesto - dostava
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 1772/2018
Zadeva: odredba o prodaji na I. javni dražbi
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: mag. Jaka Kranjčevič
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 10:30, Cafova ulica 1, razpravna dvorana M1 - medetaža
Tožeče stranke:
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA, Škrabčev trg 9A, Ribnica, ki ga zastopa Odvetniška družba Kočevar in Kvaternik, o.p., d.o.o. s sedežem v Ljubljani

Tožene stranke:
ADAM BEZJAK, Ob gozdu 6, Maribor, ki ga zastopa Janko Jerman, odvetnik v Mariboru
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 1152/2019
Zadeva: odredba o prodaji na I. javni dražbi
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: mag. Jaka Kranjčevič
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 9:30, Cafova ulica 1, razpravna dvorana M1 - medetaža
Tožeče stranke:
REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Mariboru

Tožene stranke:
FRANC KOJZEK, Varoš 21, Makole
Datum vpisa: 3.8.2020
Opravilna številka: I 1178/2019 Pristop: I 1179/2019
Zadeva: odredba o prodaji na I. javni dražbi
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: mag. Jaka Kranjčevič
Datum in lokacija dražbe: 7.9.2020 ob 8:30, Cafova ulica 1, razpravna dvorana M1 - medetaža
Tožeče stranke:
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor

Tožene stranke:
1. VLADIMIRA TERNJAK, Rožna ulica 10, Maribor, in
2. IGOR TERNJAK, Rožna ulica 10, Maribor
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: I 306/2018
Zadeva: dražbeni razglas - 2. javna dražba
Sodišče: Okrajno sodišče v Žalcu
Sodnik: Nataša Gluk Breznik
Datum in lokacija dražbe: 17.8.2020 ob 12:00, Celovška 182, Ljubljana
Tožeče stranke:
Upnik: ABANKA D.D., ki ga zastopa odvetnik Marko Meznarič

Tožene stranke:
Dolžnik: JOŽE TERBOVC
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 129276/2018
Zadeva: Druga javna dražba zarubljenih predmetov
Sodišče: Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
Sodnik: Izvršitelj Danilo Mavec
Datum in lokacija dražbe: 18.8.2020 ob 9:00, Kolodvorska ulica 37, Šmarje pri Jelšah
Tožeče stranke:
Telemach d.o.o.

Tožene stranke:
ŠPORTNO DRUŠTVO VODE ŠMARJE
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 59683/2018
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: DANILO MAVEC - IZVRŠITELJ
Datum in lokacija dražbe: 18.8.2020 ob 11:00, BORŠTNIKOVA ULICA 11, MARIBOR
Tožeče stranke:
TELEMACH D.O.O.

Tožene stranke:
PEV SIMON
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 16897/2019
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: DANILO MAVEC - IZVRŠITELJ
Datum in lokacija dražbe: 18.8.2020 ob 11:30, MURKOVA ULICA 6, MARIBOR
Tožeče stranke:
TELEMACH D.O.O.

Tožene stranke:
DARKO DROBNIČ
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 18712/2019
Zadeva: prva javna dražba, kjer se prodajajo zarubljeni predmeti
Sodišče: Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
Sodnik: Izvršitelj Boštjan Dimec
Datum in lokacija dražbe: 24.8.2020 ob 16:00, topole 37a, Rogaška Slatina
Tožeče stranke:
PANLES d.o.o.

Tožene stranke:
Urška Toplak
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 90476/2019
Zadeva: prva javna dražba, kjer se prodajajo zarubljeni predmeti
Sodišče: Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
Sodnik: Izvršitelj Boštjan Dimec
Datum in lokacija dražbe: 24.8.2020 ob 15:30, Žibernik 27, Rogaška Slatina
Tožeče stranke:
JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA

Tožene stranke:
Sanja Fenko
Datum vpisa: 1.8.2020
Opravilna številka: VL 129196/2018
Zadeva: prva javna dražba premičnin
Sodišče: Okrajno sodišče v Brežicah
Datum in lokacija dražbe: 27.8.2020 ob 9:00, Brezina 1, 8250 Brežice
Tožeče stranke:
UPNIK: KOMUNALA BREŽICE D.O.O.

Tožene stranke:
DOLŽNIK: BARIŠIĆ DAMJAN
Datum vpisa: 31.7.2020
Opravilna številka: VL 23186/2017
Zadeva: DRAŽBENI RAZGLAS
Sodišče: Okrajno sodišče v Mariboru
Sodnik: JOŽE ŽEL - IZVRŠITELJ
Datum in lokacija dražbe: 20.8.2020 ob 9:00, PADEŽNIKOVA ULICA 11, MARIBOR
Tožeče stranke:
GENERALI ZAVAROVALNICA D.D. LJUBLJANA

Tožene stranke:
KRNIČNIK MLAKAR JADRANKA

Vir: Sodstvo Republike Slovenije
Prikaz: 1 - 20 od 506 Nazaj Stran od 26 Naprej Razvrsti po:

ZADNJE NOVICE

Vas zanima kako so poslovali vaši poslovni partnerji v preteklem letu? Nove finančne podatke za poslovno leto 2019 smo že objavili.
PREBERITE VEČ
Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
PREBERITE VEČ 
 
Zapri E-obveščanje o novostih
E-obveščanje o novostih
Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.
Vaš e-mail:
Uspešno ste se naročili na obveščanje