Splošni pogoji uporabe

Definicije:

 • Spletna stran (skrajšano SS):  Gre za spletno stran www.stop-neplacniki.si
 • Upravitelj spletne strani (skrajšano USS): SNBS d.o.o., Brodišče 7A, 1236 Trzin
 • Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani, ne glede na to ali je registriran uporabnik ali ne.
 • Registriran uporabnik (skrajšano RU): Uporabnik, ki se je registriral na spletni strani in ima svoje uporabniško ime.


 1. Upravitelj spletne strani, SNBS d.o.o, se bo trudil da bo spletna stran vedno dostopna večini uporabnikov. Uporabnik uporablja spletno stran takšno kot je in na svojo lastno odgovornost. USS ne daje nobenih garancij.
  Upravitelj spletne strani, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru odškodninsko in materialno ne odgovarjajo za poslovno škodo (ali kakršno koli drugo škodo brez omejitev), posredno ali neposredno, ki bi nastala zaradi delovanja ali nedelovanja SS, napake v delovanju SS, informacij objavljenih ali neobjavljenih na SS, nezmožnosti uporabe SS ali izgube podatkov vnesenih v SS.
 2. Uporabnik mora skrbeti za točnost in resničnost podatkov, ki jih je vnesel v spletno stran. Če se vmes podatki spremenijo je dolžnost uporabnika da jih takoj (najkasneje v 3 dneh) spremeni tudi na spletni strani www.stop-neplacniki.si. Upravitelj spletne strani, njegovi zaposleni, ali podizvajalci, pod nobenimi pogoji niso odgovorni za točnost in resničnost podatkov na spletni strani. Odgovornost za to je izključno na strani uporabnika, ki jih je vnesel.
 3. Objava terjatev na spletni strani je za registrirane uporabnike brezplačna. Plača se le zapiranje terjatev pri terjatvah objavljenih na Borzi terjatev. Več o tem je navedeno v ceniku.
  Objava mnenja je brezplačna. Upravitelj strani si pridržuje pravico, da mnenja ne objavi, v kolikor obstaja sum, da RU želi objaviti mnenje za svoje podjetje z namenom samoreklamiranja. Objava odgovora na mnenje pa je plačljiva storitev (Skrb za kupce). Za ponudbo nam pošljite povpraševanje
 4. Vsi morebitni spori med uporabnikom ali uporabniki se rešujejo izključno med njimi. Uporabniki se eksplicitno strinjajo da USS s tem nima nobene zveze.
 5. Zakoniti zastopnik podjetja, ki se ne strinja z objavo, ki jo je nek RU objavil pod njegovim podjetjem, ima sledeče možnosti:
  Najprej se mora registrirati kot podjetje, tako da postane RU. V primeru da gre za terjatev, bo z registracijo dobil podatke o RU, ki je terjatev vnesel. Samo RU, ki je terjatev vpisal jo lahko to tudi odstrani ali spremeni.
  V primeru da gre za mnenje kupca, pa bo z registracijo in z zakupom storitev Skrb za kupce dobil možnost podati javni odgovor.
  RU, ki je objavo vnesel, odgovarja za njeno točnost.
 6. Pri vnosu terjatve lahko RU zahteva da so podatki o upniku anonimni. Anonimnost upnika velja za ostale uporabnike strani ne pa tudi za dolžnika. Dolžnik ko se registrira in prijavi na SS bo vedno videl kdo so njegovi upniki.
  Pri vnosu mnenja, lahko RU to vnese pod psevdonimom. Noben uporabnik SS, niti zakoniti zastopnik podjetja, pod katerega je objavil mnenje, ne bo dobil dostopa do podatkov o uporabniku.
  USS ima pravico da mnenje ne objavi.
 7. Objava terjatve na borzi terjatev pomeni, da so vsi podatki o terjatvi vidni vsem uporabnikom. RU, ki tako terjatev vnese, mora določiti tudi višino nagrade, ki jo bo izplačal tistemu ki mu izterja denar. Kakršen koli dogovor sklene RU s takim poslovnim partnerjem je izključno njuna stvar. USS s tem nima nobene zveze.
 8. Uporabnik se strinja da mu USS ne zagotavlja da bo z uporabo SS izboljšal svojo finančno situacijo ali prišel do svojega denarja. USS ne daje nobenih zagotovil. Vsak uporabnik uporablja spletno stran na lastno odgovornost.
 9. Uporabnik mora spletno stran uporabljati v skladu z navodili upravitelja spletne strani. Uporabnik se obvezuje da bo podatke vnašal v SS na načine, ki so predvideni in jih SS omogoča.
 10. Upravitelj spletne strani se bo trudil da bo SS razvijal in prilagajal potrebam uporabnikov. USS lahko spletno stran nadgrajuje, spreminja in razvija po svoji volji, brez predhodnega obvestila uporabnikom in brez njihove privolitve.
 11. USS ne odgovarja v primeru zlorabe uporabniškega imena in gesla RU. Skrb za varovanje uporabniškega imena in gesla je izključno odgovornost RU.
 12. V kolikor uporabnik preko SS poda povpraševanje po bonitetnem poročilu ali izvensodni izterjavi, se vsa povpraševanja preusmerijo direktno na Coface Slovenija storitve d.o.o., ki omenjene storitve zagotavlja. USS od Coface Slovenija storitve d.o.o. ne kupuje finančnih podatkov katerih vir je Ajpes.
 13. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana z delovanjem SS.
 14. Vsebina SS in vsa programska oprema na SS je avtorsko pravno zaščitena. Kopiranje vsebine ali dela vsebine je strogo prepovedano, razen če se za to dobi izrecno pisno dovoljenje upravitelja spletne strani. Z vnosom podatkov v SS, ti postanejo last USS.
  Poslovni model SS je prav tako zaščiten in last USS. Njegovo kopiranje, ali izvedba variacij, je strogo prepovedana.
 15. USS si pridržujejo pravico odstraniti uporabnika, ki bi kršil splošna pravila ali kako drugače škodoval spletni strani, upravitelju spletne strani, njegovim zaposlenim in podizvajalcem, ali drugim uporabnikom.
 16. USS uporablja programsko opremo za analizo uporabe SS. Uporabniki se s tem strinjajo.
 17. USS lahko kadarkoli spremeni pogoje uporabe. Sprememba bo pričela veljati z dnem objave na spletni strani.
 18. Strinjanje s pogoji uporabe je pogoj za uporabo SS. Pogoji uporabe SS pričnejo veljati s trenutkom ko uporabnik pride na SS. Uporabniki se zavežejo tudi, da bodo spremljali morebitne spremembe pogojev uporabe.
 19. Vsak uporabnik s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja SS.
 20. USS lahko upravljanje SS prenese na drugega upravitelja. S tem se prenesejo tudi vse dolžnosti USS do uporabnikov na novega upravitelja, prav tako pa se prenesejo tudi vse obveznosti uporabnikov do USS na novega upravitelja.
 21. Politika zasebnosti je sestavni splošnih pogojev uporabe.
 22. Z uporabo SS, se razume da, Uporabnik v celoti sprejema te pogoje uporabe.
 23. Za vse spore med uporabnikom in USS je pristojno sodišče v Ljubljani.
E-obveščanje o novostih E-obveščanje o novostih Zapri

Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.