Splošni pogoji uporabe

Definicije:

 • Spletna stran (skrajšano SS):  Gre za spletno stran www.stop-neplacniki.si
 • Upravitelj spletne strani (skrajšano USS): SNBS d.o.o., Litostrojska cesta 44e, 1000 Ljubljana
 • Uporabnik: Vsak obiskovalec spletne strani, ne glede na to ali je registriran uporabnik ali ne.
 • Registriran uporabnik (skrajšano RU): Uporabnik ki se je registriral na spletni strani in ima svoje uporabniško ime.


 1. Upravitelj spletne strani, SNBS d.o.o, se bo trudil da bo spletna stran vedno dostopna večini uporabnikov. Uporabnik uporablja spletno stran takšno kot je in na svojo lastno odgovornost. USS ne daje nobenih garancij.

  Upravitelj spletne strani, njegovi zaposleni in podizvajalci, v nobenem primeru odškodninsko in materialno ne odgovarjajo za poslovno škodo (ali kakršno koli drugo škodo brez omejitev), posredno ali neposredno, ki bi nastala zaradi delovanja ali nedelovanja SS, napake v delovanju SS, informacij objavljenih ali neobjavljenih na SS, nezmožnosti uporabe SS ali izgube podatkov vnesenih v SS.

 2. Uporabnik mora skrbeti za točnost in resničnost podatkov, ki jih je vnesel v spletno stran. Če se vmes podatki spremenijo je dolžnost uporabnika da jih takoj (najkasneje v 3 dneh) spremeni tudi na spletni strani www.stop-neplacniki.si. Upravitelj spletne strani, njegovi zaposleni, ali podizvajalci, pod nobenimi pogoji niso odgovorni za točnost in resničnost podatkov na spletni strani. Odgovornost za to je izključno na strani uporabnika, ki jih je vnesel.

 3. Objava terjatev na spletni strani je za registrirane uporabnike brezplačna. Plača se le zapiranje terjatev, v primeru dvostranske ali večstranske kompenzacije, ali pri terjatvah objavljenih na Borzi terjatev. Več o tem je navedeno v ceniku.

 4. Vsi morebitni spori med uporabnikom ali uporabniki (med upniki ali dolžniki) se rešujejo izključno med njimi. Uporabniki se eksplicitno strinjajo da USS s tem nima nobene zveze.

 5. V primeru da se dolžnik ne strinja z objavljeno terjatvijo, ali s svojo objavo na SS, mora kontaktirati upnika (to je RU ki je terjatev vpisal). Samo RU, ki je terjatev vpisal jo lahko to tudi odstrani ali spremeni. Dolžnik lahko pride do podatkov o upniku če postane RU. RU, ki je terjetev vnesel, odgovarja za njeno točnost.

 6. Pri vnesu terjatve lahko RU zahteva da so podatki o upniku anonimni. Anonimnost upnika velja za ostale uporabnike strani ne pa tudi za za dolžnika. Dolžnik ko se registrira in prijavi na SS bo vedno videl kdo so njegovi upniki.

 7. Objava terjatve na borzi terjatev pomeni da so vsi podatki o terjatvi vidni vsem uporabnikom. RU, ki tako terjatev vnese, mora določiti tudi višino nagrade, ki jo bo izplačal tistemu ki mu izterja denar. Kakršen koli dogovor sklene RU s takim poslovnim partnerjem je izključno njuna stvar. USS s tem nima nobene zveze.

 8. Uporabnik se strinja da mu USS ne zagotavlja da bo z uporabo SS izboljšal svojo finančno situacijo ali prišel do svojega denarja. USS ne daje nobenih zagotovil. Vsak uporabnik uporablja spletno stran na lastno odgovornost.

 9. Uporabnik mora spletno stran uporabljati v skladu z navodili upravitelja spletne strani. Uporabnik se obvezuje da bo podatke vnašal v SS na načine, ki so predvideni in jih SS omogoča.

 10. Upravitelj spletne strani se bo trudil da bo SS razvijal in prilagajal potrebam uporabnikov. USS lahko spletno stran nadgrajuje, spreminja in razvija po svoji volji, brez predhodnega obvestila uporabnikom in brez njihove privolitve.

 11. USS ne odgovarja v primeru zlorabe uporabniškega imena in gesla RU. Skrb za varovanje uporabniškega imena in gesla je izključno odgovornost RU.

 12. Uporabnik se strinja z občasnim prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana z delovanjem SS.

 13. Vsebina SS in vsa programska oprema na SS je avtorsko pravno zaščitena. Kopiranje vsebine ali dela vsebine je strogo prepovedano, razen če se za to dobi izrecno pisno dovoljenje upravitelja spletne strani. Z vnosom podatkov v SS, ti postanejo last USS.

  Poslovni model SS je prav tako zaščiten in last USS. Njegovo kopiranje, ali izvedba variacij, je strogo prepovedana.

 14. USS si pridržujejo pravico odstraniti uporabnika, ki bi kršil splošna pravila ali kako drugače škodoval spletni strani, upravitelju spletne strani, njegovim zaposlenim in podizvajalcem, ali drugim uporabnikom.

 15. USS uporablja programsko opremo za analizo uporabe SS. Uporabniki se s tem strinjajo.

 16. USS lahko kadarkoli spremeni pogoje uporabe. Sprememba bo pričela veljati z dnem objave na spletni strani.

 17. Strinjanje s pogoji uporabe je pogoj za uporabo SS. Pogoji uporabe SS pričnejo veljati s trenutkom ko uporabnik pride na SS. Uporabniki se zavežejo tudi, da bodo spremljali morebitne spremembe pogojev uporabe.

 18. Vsak uporabnik s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja SS.

 19. USS lahko upravljanje SS prenese na drugega upravitelja. S tem se prenesejo tudi vse dolžnosti USS do uporabnikov na novega upravitelja, prav tako pa se prenesejo tudi vse obveznosti uporabnikov do USS na novega upravitelja.

 20. Za vse spore med uporabnikom in USS je pristojno sodišče v Ljubljani.

ZADNJE NOVICE

Vas zanima kako so poslovali vaši poslovni partnerji v preteklem letu? Nove finančne podatke za poslovno leto 2021 smo že objavili.
Preberite več
01.07.2021
S posodobitvijo portala smo še izboljšali sledljivost poslovanja podjetij.
Preberite več
Prenesite si aplikacijo na vaš pametni telefon.
Preberite več
E-obveščanje o novostih E-obveščanje o novostih Zapri

Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.