Politika zasebnosti

1. Splošno

SNBS d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) je podjetje, ki upravlja spletno mesto Stop neplačniki, vključno z vsemi njegovimi komponentami, stranmi, podstranmi in razdelki, ki so na voljo na *. stop-neplacniki.si (v nadaljnjem besedilu: spletno mesto), in je zavezano zaščiti vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti.

Ta politika zasebnosti določa vrsto osebnih podatkov, ki jih ponudnik zbira, ter določa namen in pravice v povezavi s temi podatki, ter velja za vse osebe, ki se štejejo za uporabnike spletnega mesta.

V tem Pravilniku o zasebnosti ima izraz »uporabnik« enak pomen kot v Splošnih pogojih, »spletno mesto« in »ponudnik« pa sta v Splošnih pogojih poimenovana »spletna stran« in »upravitelj spletne strani«. Osebni podatki in kontaktne informacije uporabnika spletnega mesta ne bodo razkrite tretjim osebam, razen če to zahteva zakon ali če uporabnik sam izda soglasje. Ponudnik uporabnikom ne pošilja neželene pošte ali neželenih obvestil, z izjemo pomembnih transakcijskih e-poštnih sporočil ali sporočil, za katera je uporabnik izrazil privolitev ali obvestil (E-mail, SMS) o ponudbi, storitvah, akcijah, novicah ponudnika in njegovih povezanih podjetij.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@stop-neplacniki.si.

Pravica do preklica privolitve: Uporabniki lahko vselej preprosto in hitro prenehajo prejemati obvestila po postopku, ki je naveden v prejetem obvestilu, ali pa tako, da pošljejo zahtevo za preklic prejemanja obvestil na naslednji e-poštni naslov: info@stop-neplacniki.si.

Ponudnik spoštuje zasebnost vseh uporabnikov in bo sprejel vse razumne previdnostne ukrepe, s katerimi bo zagotovil, da bodo vsi osebni podatki, ki ste jih predložili preko spletnega mesta, ostali zaupni. Vse dejavnosti ponudnika so v skladu z veljavno evropsko zakonodajo in zakonodajo Republike Slovenije. Ta Pravilnik o zasebnosti ureja razpolaganje z informacijami, ki jih zbira ponudnik o uporabnikih, ki obiščejo njegovo spletno mesto. Ponudnik obdeluje osebne podatke kot kontrolor podatkov.

2. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Vsi uporabniki lahko obiščejo spletno mesto in določene podrazdelke, brez da bi ponudniku razkrili kakršnekoli osebne podatke. Vendar pa se včasih lahko zgodi, da če uporabnik ne zagotovi minimalnih potrebnih podatkov, ki so zahtevani v ustreznih razdelkih za vnos podatkov ter ustreznih drugih delih spletnega mesta, v tem primeru ponudnik ne more zagotoviti uporabniku določenih storitev, vključno s poprodajnimi storitvami. Če uporabnik naroči storitev pri ponudniku ali pa opravi registracijo, uporabnik s tem sklene pogodbeno razmerje s ponudnikom in se od njega zahteva, da razkrije potrebne osebne podatke. Z namenom izpolnitve zahtev povpraševanja uporabnika ali za posebne namene naročanja, registracije ali druge namene, ki so navedeni spodaj v razdelku »Namen za obdelavo podatkov«, lahko ponudnik zbira naslednje podatke o uporabnikih: ime, priimek, ime podjetja, elektronsko pošto, naslov, državo, telefonsko številko uporabnika, davčno številko in podatke uporabljenega digitalnega potrdila. Od uporabnika se lahko zahteva, da razkrije osebne podatke pri oddaji naročila, zahtevi storitve, registraciji in podobno. V takih primerih se uporabnik samodejno strinja z obdelavo razkritih osebnih podatkov, ki se uporabijo za namene, navedene v razdelku »Namen za obdelavo podatkov« ter v skladu z drugimi deli tega Pravilnika o zasebnosti.

Na podlagi prostovoljnega kontaktiranja ponudnika, naročila storitve in/ali z registracijo se uporabnik strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani ponudnika v njegovem informacijskem sistemu, tako ročno kot avtomatično in v obsegu ter za namene, navedene v nadaljevanju. Če se uporabnik s tem ne strinja, ima pravico, da ne uporablja določenih delov spletnega mesta ponudnika in da ponudniku ne zagotovi svojih osebnih podatkov. Ponudnik ima pravico obdelati razkrite osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev določenega namena obdelave podatkov ali dokler ne prejme zahtevka za popolno odstranitev podatkov iz sistema, ter da deluje v skladu z zavezujočim arhiviranjem pod veljavnimi zakoni.

3. Podlage in namen za obdelavo osebnih podatkov

a) Obdelava na podlagi pogodbe oz. v zvezi s pogodbo

SNBS lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti in jih posameznik ne posreduje pravočasno oz. v celoti, navedeno lahko povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbene obveznosti.

b) Obdelava v zvezi z izpolnitvijo zakonske obveznosti

SNBS lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev zakonske obveznosti in jih posameznik ne posreduje pravočasno oz. v celoti, navedeno lahko povzroči nezmožnost izpolnitve zakonske obveznosti.

c) Obdelava v zvezi z zaščito življenjskih interesov posameznika

SNBS lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost zaščite življenskih interesov posameznika.

d) Obdelava v zvezi zakonitim interesom

SNBS lahko obdeluje osebne podatke, če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov (preučitev pravočasnosti izvedbe posamezne transakcije, pravilnosti oz. natančnosti izvedenih ravnanj v okviru posamezne transakcije, za izboljšanje kvalitete storitev oz. produktov in preučitev zadovoljstva strank, optimizacije in racionalizacije delovnega procesa, preprečitve neustreznih ravnanj pri izvedbi posamezne transakcije, odkrivanje zlorab), za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost doseganja zakonitega interesa.

e) Obdelava v zvezi s soglasjem oz. privolitvijo

SNBS lahko obdeluje osebne podatke, če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. V primerih, ko so osebni podatki potrebni za izpolnitev navedenega in niso pravočasno oz. v celoti posredovani, navedeno lahko povzroči nezmožnost opravljanja storitev oz. izvrševanja ravnanj v zvezi s katerimi je bila privolitev podana.

Ponudnik obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

 • izvajanje potrebnih dejanj, povezanih s transakcijami prodaje ali nakupa, ali izvajanje katerega koli drugega pogodbenega razmerja med ponudnikom in uporabnikom, vključno s preverjanjem plačila in odpremo naročila uporabnika;
 • registracijo izdelka/storitve, s katero uporabniku zagotovi potrebne dostopne informacije v zvezi z verodostojnostjo produkta, ki ga je kupil, ter na drugi strani za pridobitev nekaj informacij v zvezi z izdelkom/storitvijo, ki so za ponudnika pomembne v okviru njegovih dejavnosti za zaščito blagovne znamke (na primer pridobivanje informacije od uporabnikov o distributerjih, trgovcih na drobno in/ali trgovcih, ki distribuirajo, prodajajo ali ponujajo ponarejene izdelke kot avtentične ponudnikove izdelke;
 • registracijo uporabnika in podelitev uporabniških pravic ter dostopa do določenih delov spletnega mesta, za pošiljanje navodil in obvestil ponudnika uporabniku ter za izpolnjevanje obveznosti ponudnika glede registracije uporabnikov, registracije izdelkov in drugih vrst uporabe spletne strani;
 • vodenje evidenc registriranih uporabnikov spletnega mesta ter evidenc izdelkov drugih verodostojnih ponudnikov in izdelkov registriranih ponudnikov;
 • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z (registriranimi) uporabniki in (registriranimi) izdelki ponudnika;
 • pošiljanje in posredovanje podatkov in informacij, zbranih v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, podjetjem, združenjem ali drugim tretjim osebam, ki so povezani ali so v zvezi s ponudnikom (v besedilu: povezana podjetja: 4WEB d.o.o. in Feelif d.o.o. ), ki uporabljajo zbrane podatke in informacije v skladu s cilji, določenimi v tej določbi;
 • pošiljanje oglaševalskih ali ne-oglaševalskih direktnih sporočil, e-poštnih sporočil in drugih sporočil (kot so poštna ali sporočila na mobilnih telefonih) ter obvestil o spletnem mestu, ponudnikovih ter drugih produktih (obstoječih in novih) in storitvah, posebnih ponudbah, promocijah in novih izdelkih, o dnevnih, tedenskih in mesečnih akcijah;
 • pošiljanje oglaševalskih ali ne-oglaševalskih direktnih sporočil, e-poštnih sporočil in drugih sporočil (kot so poštna ali sporočila na mobilnih telefonih) in obvestil, ki vsebujejo e-časopis, e-knjige, novice, članke, kataloge in druge promocijske materiale;
 • pošiljanje oglaševalske ali ne-oglaševalske direktne pošte, e-pošte in drugih sporočil ter obvestil za in od povezanih podjetij ter predelovalcev;
 • nudenje storitev za pomoč uporabnikom (zahtevana mnenja uporabnikov o izdelkih in storitvah, izvajanje raziskav o produktih, za olajšanje in obdelavo uporabnikovega iskanja in zahtev po informacijah o ponudniku in njegovih produktih ter storitvah ter za obveščanje uporabnikov o žrebanjih, natečajih in promocijskih aktivnostih).

4. Uporaba in razkritje osebnih podatkov tretjim osebam

Ponudnik uporablja razkrite osebne podatke za zgoraj opisane namene. Ponudnikovi zaposleni so dolžni spoštovati zaupnost informacij, ki jih ponudniku zaupajo uporabniki.
Potrjujete, da so osebni podatki, ki ste jih razkrili ponudniku, vaši osebni podatki in se strinjate, da ponudnik lahko zagotovi, da na voljo ali pošlje vaše osebne podatke svojim partnerjem in povezanim podjetjem za namene, navedene v razdelku »Namen za obdelavo podatkov« (vključno z zagotavljanjem in trženjem izdelkov in storitev teh podjetij).
Strinjate se, da se lahko osebni podatki razkrijejo tudi tretjim osebam v primerih, kadar ponudnik ali povezana podjetja upravičeno menijo, da je to potrebno z namenom preprečitve goljufije, da se izpolnijo zavezujoče obveznosti, uveljavijo ali branijo zakonite pravice ponudnika ali katerega koli s ponudnikom povezanega podjetja, ali pa v povezavi z dejavnostmi podjetja kot so združitev, prevzem, prodaja ali nakup poslovnih sredstev in drugimi.

5. Razkritje osebnih podatkov predelovalcem

Strinjate se, da se lahko osebni podatki razkrijejo drugim osebam in subjektom (strankam), da se omogoči izvajanje pogodb, v katerih je uporabnik sam stranka, ter da se zagotovi, da uporabniki v celoti lahko izkoristijo vse ustrezne posebne ponudbe, promocije in druge storitve ponudnika . Ponudnik uporablja storitve drugih oseb za opravljanje funkcij v njegovem imenu, kot so izpolnjevanje naročil, dostava paketov, pošiljanje poštnih in e-poštnih sporočil, pošiljanje besedilnih sporočil (SMS), zagotavljanje pomoči pri trženju, obdelavo plačil s kreditno kartico, zagotavljanje storitev preverjanja goljufij in zagotavljanje drugih storitev. Te osebe bodo imele dostop do osebnih podatkov, potrebnih za izvajanje teh funkcij, vendar ne smejo uporabljati osebnih podatkov za druge namene ali za svoje poslovne namene. Ponudnik zahteva, da te tretje osebe strogo upoštevajo svoja navodila in obdelajo podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

6. Pravice uporabnika

Dodelitev privolitve ponudniku za obdelavo osebnih podatkov je prostovoljna in ima uporabnik pravico umakniti takšno privolitev. Pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov vključujejo tudi pravico zahtevati posodobitev podatkov ali izbris podatkov iz informacijskega sistema ponudnika in pravico do prepisa osebnih podatkov, ki so predmet obdelave s strani ponudnika. Prosimo upoštevajte, da lahko ponudnik za izpolnitev takšne zahteve uporabnika potrebuje do 30 dni. Uporabnik, ki ne želi več prejemati e-poštnih sporočil ponudnika z obvestili o promociji, lahko sledi postopku, ki je naveden v prejetem obvestilu, ali ponudniku pošlje zahtevo za preklic na e-poštni naslov info@stop-neplacniki.si.

Uporabnik, ki ni registriran in, ki želi, da se njegovi osebni podatki v celoti odstranijo iz ponudnikovih sistemov, lahko pošlje zahtevo za izbris na e-poštni naslov info@stop-neplacniki.si.

Uporabnik, ki je registriran in, ki želi, da se njegovi osebni podatki v celoti odstranijo iz ponudnikovih sistemov, mora najprej odpovedati pogodbo (Pogoji uporabe spletne strani za registrirane uporabnike).

Prosimo, upoštevajte, da lahko ponudnik od uporabnika zahteva nekatere ključne informacije, da bi uporabniku zagotovil storitve in če uporabnik prosi ponudnika, da izbriše vse ali del teh informacij, uporabnik po izbrisu morda ne bo mogel več uporabljati ali dostopati do nekaterih delov spletnega mesta.

Uporabniki so vabljeni, da posodobijo katere koli osebne podatke, ki jih ima ponudnik ali da zahtevajo kakršne koli informacije v zvezi s politiko zasebnosti ponudnika ali z določili in pogoji, tako da nam pišejo na e-poštni naslov info@stop-neplacniki.si.

7. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

a) Pravica dostopa do podatkov:
posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve upravljavec izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko SNBS zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov. Upravljalec bo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, te posredoval v elektronski obliki (elektronska pošta). V primeru da takšen način ni možen, oziroma da posameznik zahteva drugače, bo upravljalec to storitev ovrednotil in jo opravil po prejetem plačilu.

b) Pravico do popravka:
Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da SNBS popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravico do preklica privolitve:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki in je podal privolitev za obdelovanje njegovih osebnih podatkov, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Prav tako preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na temelju drugih podlag (npr. zakona, pogodbe itd.)

d) Pravico do izbrisa oz. do pozabe:
Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo, če v predpisih ni predpisane izjeme oz. da navedeno ni v nasprotju s predpisi.
SNBS izbriše osebne podatke v zvezi z utemeljeno zahtevo za izbris, ki jo je podala upravičena oseba, kadar velja eden od naslednjih razlogov:
(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
(b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
(c) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja v skladu s členom 21(2) Splošne uredbe o varstvu podatkov;
(d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;
(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe iz člena 8(1).

e) Pravico do ugovora zoper obdelavo:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na točki (e) ali (f) člena 6(1), Splošne uredbe o varstvu podatkov. SNBS preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

f) Pravico do prenosa podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:
(i) obdelava temelji na privolitvi v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) ali na pogodbi v skladu s točko (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov in
(ii) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pri uresničevanju pravice do prenosljivosti podatkov v ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

e) Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši predpise. Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva.
V Republiki Sloveniji je nadzorni organ: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.

Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na vrsto dokumenta v katerem se hranijo oz. glede na podlago za zbiranje osebnih podatkov, in sicer:

 • v primeru obdelave osebnih podatkov v postopkih preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma se podatki hranijo deset let oz. do poteka posebnih rokov za njihovo hrambo določenih s predpisi.
 • v primeru obdelave osebnih podatkov v postopkih na podlagi pogodbenega razmerja se podatki hranijo tako dolgo dokler traja pogodbeno razmerje, oziroma dokler se lahko uveljavljajo pravice iz pogodbenega razmerja, razen če predpisi v posameznih primerih določajo poseben rok hrambe.
 • v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve oz. soglasja, se podatki hranijo do preklica.
 • v primeru sodnega postopka v zvezi s posamezno transakcijo 10 let po zaključku sodnega postopka,
 • v primeru hrambe osebnih podatkov na podlagi računovodskih standardov oz. davčnih predpisov, se podatki hranijo do poteka roka navedenega v računovodskih standardih oz. davčnih predpisih,
 • ostalih primerih hrambe osebnih podatkov je rok hrambe 5 let oz. do poteka roka določenega s predpisi.

8. Mladoletne osebe

Ponudnik odločno svetuje vsem staršem in skrbnikom, da svoje otroke naučijo varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na internetu. Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo posredovati svojih osebnih podatkov ponudniku prek te spletne strani brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Ponudnik namerno nikoli ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov od osebe, ki je mlajša od 18 let, ali jih na kakršenkoli način uporabljal ali jih brez dovoljenja razkril tretjim osebam. V zvezi z zgoraj navedenim, ponudnik domneva, da so uporabniki njegovega spletnega mesta stari 18 let ali več.

9. Piškotki

Piškotki so majhne datoteke, ki so začasno shranjene na uporabniškem trdem disku in omogočajo spletni strani, da prepozna uporabniški računalnik ob naslednjih obiskih. Ponudnik uporablja piškotke izključno za zbiranje informacij o uporabi spletne strani. Podatki, ki jih zagotavljajo piškotki, so anonimni ter niso povezani in ne predstavljajo osebnih podatkov. Spletni svetilniki, znani tudi kot »single pixel« ali »clear gif« tehnologija, se lahko uporabljajo na spletnem mestu ponudnika. Tehnologija spletnega svetilnika omogoča, da ponudnik ve, kateri obiskovalci/uporabniki so kliknili ključne elemente (na primer povezave ali grafike) na spletni strani ponudnika ali e-poštni naslov ponudnika. Podatki, ki jih zagotavljajo spletni svetilniki, so anonimni, niso povezani z osebnimi podatki in ne predstavljajo osebnih podatkov. Uporabnik se lahko odloči, da izklopi piškotke/spletne svetilnike z nastavitvami brskalnika in kadarkoli onemogoči piškotke in spletne svetilnike. Ko dostopate do spletnega mesta ponudnika (kot neregistrirani redni uporabnik), se samodejno posnamejo nekateri neosebni podatki (vrsta uporabljenega internetnega brskalnika, število obiskov, povprečni čas porabljen na spletni strani, ogledane spletne strani). Te informacije se uporabijo kot povratne informacije za izboljšanje izgleda, vsebine in funkcionalnosti spletnega mesta ponudnika. Več informacij o piškotkih preberite tukaj.

10. Varnost

Ponudnik namerava zaščititi in upravljati osebne podatke vseh uporabnikov na svojem spletnem mestu v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik je sprejel vse ustrezne tehnične, organizacijske in osebne ukrepe, da ohrani vzdrževane osebne podatke svojih uporabnikov varne in zaščitene pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ter naključno izgubo, nezakonitim ravnanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter proti vsem drugim nezakonitim oblikam obdelave.

11. Povezave z drugimi spletnimi mesti

Ta Pravilnik o zasebnosti velja za spletno mesto, kot je opredeljeno zgoraj s Splošnimi pogoji in določili. Nekateri deli tega spletnega mesta lahko vsebujejo povezave do drugih ponudnikov/drugih subjektov znotraj ali zunaj ponudnika. Ko uporabniki zapustijo naše spletno mesto, jim svetujemo, naj tem povezavam sledijo previdno in preberejo načela za varstvo osebnih podatkov za vsako takšno posamezno spletno mesto, ki zbira osebne podatke. Ponudnik ne nadzoruje nobenih informacij, vsebovanih v teh povezavah, in načel za varstvo osebnih podatkov, ki veljajo za druga spletna mesta, in ni odgovoren za nobeno vsebino, blago ali storitve, ki jih ta druga spletna mesta ponujajo. Pri uporabi teh povezanih spletnih strani veljajo pogoji in dogovori, ki veljajo za njihova spletna mesta. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za prakse zasebnosti na takšnih spletnih straneh tretjih oseb in uporaba teh spletnih strani je na lastno odgovornost uporabnika.

12. Izključitev odgovornosti

Uporabnik mora pravilno zagotoviti varnost in zaupnost podatkov, razkritih ponudniku pri uporabi spletnega mesta. Ponudnik utemeljeno domneva, da je uporabnik razkril svoje osebne podatke oziroma je zanj to storila zanj pooblaščena oseba. Če uporabnik sumi, da njegove osebne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili osebni podatki razkriti brez dovoljenja, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepooblaščenega razkritja osebnih podatkov ponudniku.

13. Obvestilo o spremembah

Ta Pravilnik o zasebnosti se lahko kadarkoli posodobi, popravi ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila uporabniku. Na podlagi uporabe spletnega mesta ponudnika ali naročanja izdelkov pri ponudniku, se po spremembah Pravilnika o zasebnosti uporabnik v celoti strinja s spremembami. Ta pravilnik o zasebnosti začne veljati 01.09.2022

E-obveščanje o novostih E-obveščanje o novostih Zapri

Vpišite vaš e-mail naslov, mi pa vas bomo redno obveščali o novostih in spremembah, ki se dogajajo na spletni strani.