Dejavnost SKD: F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb