Dejavnost SKD: P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije