Dejavnost SKD: L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin